Teras ar TripAdvisor

Oriau Agor

Oherwydd dablygiadau diweddar COVID-19, mi fydd Lolfa'r Teras  ar gau am y tro.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ôl yn fuan

Oriau Arferol:

  • Llun – Gwener 8am - 5pm
  • Dydd Sadwrn a Dydd Sul – Ar Gau
  • Mae Lolfa’r Teras ar gael i’w llogi’n breifat gyda’r nos. Cysylltwch â ni am fanylion.

Archebu

Bwydlen

Croeso i’r Lolfa’r Teras – Wedi cau dros dro

Mae Lolfa Teras ar gau ar hyn o bryd. Os hoffech holi am archebion yn y dyfodol anfonwch e-bost at i.pedersen@bangor.ac.uk. Cadwch lygad ar ein tudalen Facebook i gael diweddariadau.
Edrychwn ymlaen at eich croesawu’n ôl i’r Lolfa yn y dyfodol agos

Rydym yn eich gwahodd i ddod draw i fwynhau’r cyfuniad unigryw o’r clasurol a’r cyfoes, o ran cynllun y lle ei hun a’r bwyd a fydd ar gael yno.

Tan 11 y bore gellwch fwynhau brecwast syml o gacennau neu ‘baguettes’ brecwast poeth. Mwynhewch ein cinio ysgafn o topin tost i fwydlen cinio a phryd gyda’r nos mwy ffurfiol yn cynnwys y cynhwysion ffres gorau. Mae’r Teras hefyd yn darparu te prynhawn godidog gyda dewis helaeth o ddiodydd ar gael, neu pam na wnewch chi fynd draw yno i fwynhau un o’n pwdinau enwog.

Mae rhywbeth i bawb yn y fwydlen sy’n rhesymol ei phris ac yn gyforiog o greadigrwydd.

Mae’r Teras wedi derbyn tystysgrif ragoriaeth gan TripAdvisor yn seiliedig ar adolygiadau gwych gan deithwyr TripAdvisor. Mae’n cael ei ganmol yn rheolaidd gan gwsmeriaid am ei awyrgylch chwaethus, am y gwasanaeth cyfeillgar ac am ansawdd uchel y bwyd.

Mae Lolfa’r Teras yn cael ei weithredu gan Adran Gwasanaethau Masnachol Prifysgol Bangor.